dava-dalaş

dava-dalaş
is. bax dava 1 1-ci mənada. Daha burada hərb meydanını müfəssəl təsvir etməyin lüzumu yoxdur. Çünki cəmi müsəlman qardaşların başı dava-dalaş çəkib, hamı vuruşma görüb. Ç.. Belə ki baxardın, hər gün sərxoş bəyin qapısında dava-dalaşdır. S. R.. <Kənddə> həmişə dava-dalaş əskik olmazdı. Ə. S.. Dava-dalaş salmaq – dava etmək, dava salmaq, qalmaqal salmaq. <Şamxalın> . . anası həmişə kişinin üstünə düşüb davadalaş salar, ağlayıb-sızıldayar, sonra da sakitləşərdi. İ. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • dava-şava — bax dava dalaş. Bütün dünyadan padşah tayfası, bəy, xan, böyük varlılar götürüləndən sonra, yəqin ki, davaşava da olmayacaq. S. R.. Kitabda yazılan sevgilərin axırı dava şava olur. İ. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dava-döyüş — bax dava dalaş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dava-qalmaqal — bax dava dalaş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mərəkə — I (Dəvəçi) varis II (Bakı, Bərdə, Borçalı, Cəlilabad, Qazax, Laçın, Şəmkir, Tərtər, Tovuz) 1. yığıncaq. – Getdix’ gördüx’ orda adam yığılıf, mərəkədi, kap ele:llər (Borçalı) 2. məclis. – Qoy mərəkeyi yola salax (Qazax) 3. dava dalaş, qalmağal. –… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • məğlətə — is. <ər.> Qarışıqlıq, araqarışma, dava dalaş, hay küy. Məğlətə salmaq – ara qarışdırmaq, qarışıqlıq salmaq, hay küy qoparmaq, dava dalaş salmaq. <Hacı Əhməd:> O bizim kəndimizə məğlətə salır. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəng-cidal — is. <fars.> köhn. Dava dalaş, dava mərəkə, qalmaqal. <Səkinə Rüstəmə:> A kişi, – dedi, – eşitmişəm orada da cəng cidal açmısınız. M. İ.. // Müharibə, vuruş, dava. Başının üstündən əsrlərin cəng cidalı ötüb keçən bu abidə öz vüqarını …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qalmaqal — is. Səs küy, dava, dava dalaş. Qalmaqal salmaq (etmək). – Hər zaman ki, səndən umdum şəfəqqət; Bir dava başladın, qalmaqal etdin. M. P. V.. Emalatxanada böyük bir qalmaqal çıxdı. M. S. O.. Qapı ağzında oturan köhnə cahıl işin şuluq olduğunu və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zinzilə — I (Oğuz) çətinlik, ağır şərait II (Qax, Şəki, Zaqatala) zəlzələ. – Bi dəfə elə zinzilə oldu ki, irəfdən qavqacax töküldü (Şəki) III (Qax, Mingəçevir, Zaqatala) 1. ildırım (Qax, Zaqatala). – Habı yıl durupı bi zinzilələr vurup; – Evuva zinzilə… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mübarizə — is. <ər.> 1. Bir birinə zidd ictimai qrupların, əqidələrin, mənafelərin və s. nin üstünlük, hakim mövqe tutmaq uğrunda bir biri ilə fəal toqquşması. Dilsiz, sağır göylərə dirək oldu haqq səsi; Başlandı bu ölkənin meydan mübarizəsi. B. V..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mücadilə — is. <ər.> Dava dalaş, bir biri ilə atışma, tutuşma, davalaşma; qovğa, dava. Hücrədə mollalar mübahisə edirlərmiş, nə cür olursa, bunların mübahisələri mücadiləyə çevrilmiş. . Mol. Nəsr.. // Mübarizə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”